2 มี.ค., 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน จากหมู่ 5-14

29 ม.ค., 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9

18 ม.ค., 2021

รายงานรายละเอียดประมาณการจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

18 ม.ค., 2021

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5 ม.ค., 2021

คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน (โควิด 19)

4 ธ.ค., 2020

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ 2564

28 ต.ค., 2020

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

7 ก.ย., 2020

ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ

1 ก.ย., 2020

บริการชำระภาษีนอกเวลาและนอกสถานที่ 2562