การดำเนินโครงการจ้างเหมาลูกจ้างบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พศ 2562
25 ก.พ., 2020
แผนการใฃ้จ่ายเงินประจำปี 63
15 มิ.ย., 2020

การดำเนินโครงการจ้างเหมาลูกจ้างบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่

การดำเนินโครงการจ้างเหมาลูกจ้างบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย “๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 

เอกสารแนบ