พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

การมอบอำนาจเพื่อการบริการ
23 ก.ค., 2019
การคืนหลักประกันสัญญา
4 ต.ค., 2019

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

“พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.