จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านละโว้ หมู่ 3 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศราคากลางตกลงจ้างโครงการถมดินปรับระดับบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย
14 มิ.ย., 2017
ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อผ่าซีก บ้านหวายหลึม หมู่ที่๑ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๒๐ เมตร ยาว ๔
14 มิ.ย., 2017

จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านละโว้ หมู่ 3 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข  มีความประสงค์จัดจ้างปรับปรุงถนนดิน บ้านละโว้ หมู่ 3 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา ซึ่งผุ้สนใจสามารถยื่นเสนอราคาได้โดยตรง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข(กองคลัง) ได้จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.(วันเวลาราชการ) หรือสอบถามได้ที่ 044-756412,095-9878784 ในวันและเวลาราชการ