จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝารางคสล.บ้านสำโรง หมู่ 2ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3
14 มิ.ย., 2017
ประกาศราคากลางตกลงจ้างโครงการถมดินปรับระดับบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระชาย
14 มิ.ย., 2017

จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝารางคสล.บ้านสำโรง หมู่ 2ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาราง คสล.บ้านสำโรง หมู่ 2 ตำบลประสุข อเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถยื่นเสนอราคาได้โดยตรง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข(กองคลัง) ได้จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น.ถึง 16.30น.วันเวลาราขการ

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 044-756412,095-9878784 ในวันเวลาราชกา