จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาปรับปรุงขยายถนนดิน บ้านช่องแมว หมู่ 12 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตลาดแคตะวันออก หมู่ที่ 15 สายทางหลังท่อบล็อก
14 มิ.ย., 2017
จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยาง หมู่ 13 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
14 มิ.ย., 2017

จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาปรับปรุงขยายถนนดิน บ้านช่องแมว หมู่ 12 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข มีความประสงค์จัดจ้าง ปรับปรุงขยายถนนดิน บ้านช่่องแมว หมู่ 12 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา ซึ่งผู้สนใจสามารถยื่นเสนอราคาได้โดยตรง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข (กองคลัง)ได้จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.วันเวลาราชการหรือสอบถามได้ที่ 044756412,095-9878784 ในวันและเวลาราชการ