จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝารางคสล.บ้านโนนยาง หมู่ 13 ตำบลประสุขอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

อำนาจหน้าที่ของ อบต.
13 มิ.ย., 2017
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตลาดแคตะวันออก หมู่ที่ 15 สายทางหลังท่อบล็อก
14 มิ.ย., 2017

จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝารางคสล.บ้านโนนยาง หมู่ 13 ตำบลประสุขอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข จัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝารางคสล.บ้านโนนยาง หมู่ 13 ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีตกลงราคา ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถยื่นเสนอราคาได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประสุข (กองคลัง) ได้จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.วันเวลาราชการ หรือสอบถาม 044-756412 , 095-9878784 ในวันและเวลาราชการ