6 วิธีที่จะทำให้ชุมชนน่าอยู่มากขึ้น
8 พ.ค., 2014
การดูแลการทำงานของ อบต.
13 มิ.ย., 2017

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 หัวข้อข่าว
ขอยกเลิกการประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6000 ลิตร จำนวน 1 คัน
 หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลธารปราสาท
 ราคากลาง
0.00
 ติดต่อสอบถาม
044966454

เอกสารแนบ